071 402 26 21 eval@eval.nl

logomobiel

Team

Het team van Eval kent in grote lijnen twee soorten medewerkers. Op kantoor bevinden zich de administratie en de technisch specialisten die de werkvoorbereiding verzorgen en die de installaties berekenen en uitdenken. Monteurs in hun herkenbare bussen zijn dagelijks langs de weg om de installaties te bouwen en te onderhouden én om service te verlenen.

Directie en medewerkers van EVAL staan altijd voor u klaar. Enkele namen en gezichten van mensen met wie u doorgaans als eerste te maken heeft als u contact met ons zoekt:

ben

Ben Warmerdam
directie

Nathalie Warmerdam
directie

Arie Hoek
bedrijfsbureau

Ed Zonneveld
verkoop

Joost
bedrijfsbureau

footer-images

sercom-dealer

facebook

facebooksercom-dealer